• Register

Pokaže mi da je odgovor napačen čeprav je rešitev ista kot moja [closed]

0 votes
464 views

Pri 4. in 5. nalogi SLE mi pokaže da je moj odgovor napačen čeprav ko sem pogledal kakšna bi  mogla biti rešitev je bila identična moji

asked Nov 14, 2018 by NelOštir (260 points)
closed Nov 15, 2018 by dgorjup

1 Answer

0 votes
Oblika vaše rešitve je napačna.
answered Nov 15, 2018 by dgorjup (74,760 points)
...