• Register

Tipkarske in druge napake v izvršljivi knjigi

+8 votes
692 views
Knjiga je bila lektorirana, vendar se še vedno najdejo tipkarske ali druge napake. Če jo najdete, jo lahko tukaj izpostavite in jo bom z veseljem odpravil.
asked Oct 21, 2018 by janko.slavic (73,840 points)
edited Oct 26, 2018 by janko.slavic
Predavanje 02 - Print, delo z datotekami, funkcije, moduli
Obravnavanje izjem

Trenutno:
Pogledali si bomo nekatere osnove, ki bodo študentom predvsem olajšale branje in razumevanje kode od drugih avtorjev.

Popravljeno:
Pogledali si bomo nekatere osnove, ki bodo študentom predvsem olajšale branje in razumevanje kod drugih avtorjev.
lepa hvala za stilsko lepši stavek; urejeno!

22 Answers

+2 votes

V poglavju Interpolacija sem našel še "dve muhi na en mah". Upam, da tole opozarjanje na tipkarske napake ni nadležno ali moteče.

Interpolacija s polinomom

Interpolacijo s polinomom se zdi najbolj primerna, saj je enostaven!

answered Nov 21, 2018 by TimotejKadilnik (2,510 points)
Hvala Timotej! Sem že popravil. Nikakor ni moteče in sem vam zelo hvaležen! Zelo težko je opaziti take tipkarske napake; sam vedno vidim tisto kar bi naj pisalo... pa tudi lektorirano je bilo... a se še vedno kaj izmuzne...
+1 vote

Predavanje 8:

Aproksimacija s harmonsko funkcijo

Tabela podatkov je definira kot:
answered Nov 26, 2018 by LukaGril (1,500 points)
Urejeno! Hvala Luka!
+2 votes

V poglavju 07 Interpolacija v podpoglavju Lagrangeva metoda je tipkarska napaka(piše implentirajmo namesto implementirajmo):

Če torej Lagrangev polinom za $i=0$ pomnožimo z $y_0$, bomo pri $x=x_0$ dobili pravo vrednost, v ostalih interpolacijskih točkah pa nič; implentirajmo  torej Lagrangev interpolacijski polinom...

answered Nov 26, 2018 by TimotejKadilnik (2,510 points)
Hvala Timotej! Urejeno!
+2 votes

v 09 - Reševanje enačb sem med branjem opazil:

1. V Inkrementalna metoda - Numerična implementacija:

Ničja je izolirana z natančnostjo 0,001, preverimo še vsoto absolutnih funkcijskih vrednosti:

2. V poglavju o Newtonovi metodi:

Potrebuje en začetni približel $x_0$, poleg definicije funkcije $f(x)$ pa tudi njen odvod $f'(x)$.

 

 

answered Nov 30, 2018 by TimotejKadilnik (2,510 points)
Hvala Timotej! Popravljeno!
+1 vote

Pozdravljeni

V predavanju aproksimacija je v poglavju Aproksimacija z zlepki in uporabo SciPy v prvem grafu v legendi napaka plt.plot(x, y, 'o', ms=5, label='Aproksimacijkse točke')

answered Dec 3, 2018 by MihaKambič (2,580 points)
Hvala Miha! Popravljeno! Brez vaše in pomoči ostalih študentov, bi bilo take napake zelo težko najti...
+1 vote

PREDAVANJE 09

Inkrementalna metoda ima nekatere slabosti:

  • je zelo počasna,
  • lahko zgreši dve ničli, ki sta si zelo blizu, (dodan si naredi poved bolj jasno ali pa sem jo jaz narobe razumel)
  • večkratne sode ničle (lokalni ekstrem, ki se samo dotika abscise) ne zazna.

ITERATIVNA INKREMENTALNA METODA
Tretja iteracije se nato omeji na interval določen v drugi in tako dalje.

KONVERGENCA IN RED KONVERGENCE
εε označimo napako približka in z vsakim korakom iteracije napako linearno zmanjšamo, bi to zapisali: (npr. ter zapišemo kot)

Red konvergence sekantne metode je višja in jo je mogoče oceniti z:

NEWTONOVA METODA
Za računanje rešitve sistema enačb se 
Newtonova metoda izkaže kot najenostavneša

UPORABA SYMPY
Za manjše sistem lahko rešitev najdemo tudi simbolno. Poglejmo si zgornji primer:
 

answered Dec 7, 2018 by LukaGril (1,500 points)
Odlično Luka; hvala! Urejeno!
+1 vote

Pozdravljeni

Še nekaj tiskarskih škratov.

Predavanje 10 numerično odvajanje

Odvod f´´´(x)

Uporabimo trik: ponovimo razvoj, vendar na podlagi dodatnih točk, ki sta od xx oddaljena za 2h2h in 2h−2h:

 

tabele v markdown celicah izpiše v latex kodi

 

Zaokrožitvena napaka pri numeričnem odvajanju

Pogljemo si prvi odvod

 

Lep pozdrav

Miha

 

 

answered Dec 7, 2018 by MihaKambič (2,580 points)
Hvala Miha! Urejeno! Lp, JS
+2 votes

PREDAVANJE 10

Aproksimacija prvega odvoda po metodi končnih razlik
Odvod f(x)f′(x) lahko aproksimiramo na podlagi razvoja Taylorje vrste

V kolikor odvod drugega in višjih redov ne upoštevamo, smo naredili torej napako:

Centralna diferenčna shema
Ugotovimo, da pri se pri razliki vrste naprej in nazaj odštevajo členi sodega reda; definirajmo:

answered Dec 9, 2018 by LukaGril (1,500 points)
Hvala Luka! Popravljeno; vsebinsko sem popravil celico v kateri so definirani simboli in funkcije: f = sym.Function('f')
+2 votes

V poglavju 10 - Numerično odvajanje sem opazil, da v Uvodu manjkata dve črki h:

Slednji pristop temelji na razliki dveh približno enakih funkcijskih vrednostih, obremenjenih z zaokrožitveno napako, ki jih delimo z majhno vrednostjo: odvod ima posledično bistveno manj signifikantnih števk kakor pa funkcijske vrednosti v tabeli.

answered Dec 12, 2018 by TimotejKadilnik (2,510 points)
Hvala Timotej! Sem popravil; popravil sem tudi prikaz tabel (katere niso bile pravilno formatirane). Lp, JS
0 votes
Pozdravljeni

Pri učenju za petkov kolokvij sem v predavanju 07 Interpolacija opazil, da prvih tabel ne izpiše pravilno.

Poskusil sem popraviti tole in je delalo.

| $\mathbf{x}$  | $\mathbf{y}$  |
|:-:|:-:|                                        # v tej vrstici je treba pobrisati nekaj |:-:|, da ostaneta le dva (kolikor je stolpcev)
| $x_0$  | $y_0$  |
| $x_1$  | $y_1$  |
| $\dots$   | $\dots$ |
| $x_{n-1}$| $y_{n-1}$|

enako je tudi v predavanju 10 Numerično odvajanje

 

LP Miha
answered Jan 6 by MihaKambič (2,580 points)
Hvala Miha! Pri 7. predavanju sem popravil. Pri 10. pa sem mislim, da že pred časom. Je mogoče, da imate staro verzijo? (ali pa nisem našel.) Prosim za info!
Je povsem verjetno, da imam staro verzijo. Kako jo lahko posodobim?
Če uporabljate git, potem izvedete ukaz: git pull
Ko izvedem ukaz, javi, da ne more združiti zaradi mojih sprememb (tabelo sem spremenil)

$ git merge
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        Predavanje 01 - Uvod v Python.ipynb
        Predavanje 02 - Print, delo z datotekami, funkcije, moduli.ipynb
        Predavanje 03 - Moduli, numpy, matplotlib.ipynb
        Predavanje 04 - Objektno programiranje, simbolno računanje.ipynb
        Predavanje 05 - Uvod v numerične metode in sistemi linearnih enačb 1.ipynb
        Predavanje 06 - Sistemi linearnih enačb 2.ipynb
        Predavanje 07 - Interpolacija.ipynb
        Predavanje 08 - Aproksimacija.ipynb
        Predavanje 09 - Reševanje enačb.ipynb
        Predavanje 10 - Numerično odvajanje.ipynb
        Predavanje 11 - Numerično integriranje.ipynb
        projekt/Individualni projekt - predloga.ipynb
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Updating 9741269..405cb9f
Če ste spremenili izvorno kodo in želite spremembe ohraniti imate več možnosti:

- Uporabite lahko `git stash` ukaz, ki shrani vaše spremembe (kasneje jih lahko dobite nazaj z `git stash list`, `git stash apply ...`) in vrne lokalni repozitorij v prvotno, "čisto" stanje, da lahko izvedete `git pull`

- Naredite novo "vejo" (lahko bi rekli "verzijo") lokalnega repozitorija z `git checkout -b ime_veje`, v njej shranite spremembe z `git add -A` in `git commit -m "moje spremembe"`, nato pa grete nazaj v izvorno "master" vejo z `git checkout master`, jo po potrebi "počistite" z `git reset --hard HEAD` in lahko naredite `git pull`. Če želite sedaj ponovno aplicirati svoje spremembe iz vaše nove veje, lahko poskusite z `git merge ime_veje`. Verjetno boste imeli pri tem težave s konflikti med vašimi spremembami in novo verzijo kode na spletu - informacije glede tega lahko najdete, če pobrskate po spletu za "git merge conflict".

- Če se vam zdi uporaba git-a prekompliciarna lahko enostavno naredite kopijo spremenjenih datotek na drugem mestu, v git repozitoriju pa poženete `git pull -x theirs origin master`, ukaz, ki bo prepisal spremenjene datoteke v lokalnem repozitoriju z novimi verzijami na spletu.
Pozdravljeni
Sem naredil git stash ter git pull in zdaj imam posodobljeno, z odpravljenimi napakami.
Hvala za navodila.
Lp Miha
Sem imel res staro verzijo. Zdaj sem posodobil in je v redu.
Hvala za pomoč.
Lp Miha
Odlično. Hvala vam.
...