• Register

Tipkarske in druge napake v izvršljivi knjigi

+6 votes
427 views
Knjiga je bila lektorirana, vendar se še vedno najdejo tipkarske ali druge napake. Če jo najdete, jo lahko tukaj izpostavite in jo bom z veseljem odpravil.
asked Oct 21 by janko.slavic (71,550 points)
edited Oct 26 by janko.slavic

19 Answers

+1 vote

V poglavju Interpolacija sem našel še "dve muhi na en mah". Upam, da tole opozarjanje na tipkarske napake ni nadležno ali moteče.

Interpolacija s polinomom

Interpolacijo s polinomom se zdi najbolj primerna, saj je enostaven!

answered Nov 21 by TimotejKadilnik (2,050 points)
Hvala Timotej! Sem že popravil. Nikakor ni moteče in sem vam zelo hvaležen! Zelo težko je opaziti take tipkarske napake; sam vedno vidim tisto kar bi naj pisalo... pa tudi lektorirano je bilo... a se še vedno kaj izmuzne...
0 votes

Predavanje 8:

Aproksimacija s harmonsko funkcijo

Tabela podatkov je definira kot:
answered Nov 26 by LukaGril (1,330 points)
Urejeno! Hvala Luka!
+1 vote

V poglavju 07 Interpolacija v podpoglavju Lagrangeva metoda je tipkarska napaka(piše implentirajmo namesto implementirajmo):

Če torej Lagrangev polinom za $i=0$ pomnožimo z $y_0$, bomo pri $x=x_0$ dobili pravo vrednost, v ostalih interpolacijskih točkah pa nič; implentirajmo  torej Lagrangev interpolacijski polinom...

answered Nov 26 by TimotejKadilnik (2,050 points)
Hvala Timotej! Urejeno!
+2 votes

v 09 - Reševanje enačb sem med branjem opazil:

1. V Inkrementalna metoda - Numerična implementacija:

Ničja je izolirana z natančnostjo 0,001, preverimo še vsoto absolutnih funkcijskih vrednosti:

2. V poglavju o Newtonovi metodi:

Potrebuje en začetni približel $x_0$, poleg definicije funkcije $f(x)$ pa tudi njen odvod $f'(x)$.

 

 

answered Nov 30 by TimotejKadilnik (2,050 points)
Hvala Timotej! Popravljeno!
+1 vote

Pozdravljeni

V predavanju aproksimacija je v poglavju Aproksimacija z zlepki in uporabo SciPy v prvem grafu v legendi napaka plt.plot(x, y, 'o', ms=5, label='Aproksimacijkse točke')

answered Dec 3 by MihaKambič (2,090 points)
Hvala Miha! Popravljeno! Brez vaše in pomoči ostalih študentov, bi bilo take napake zelo težko najti...
0 votes

PREDAVANJE 09

Inkrementalna metoda ima nekatere slabosti:

  • je zelo počasna,
  • lahko zgreši dve ničli, ki sta si zelo blizu, (dodan si naredi poved bolj jasno ali pa sem jo jaz narobe razumel)
  • večkratne sode ničle (lokalni ekstrem, ki se samo dotika abscise) ne zazna.

ITERATIVNA INKREMENTALNA METODA
Tretja iteracije se nato omeji na interval določen v drugi in tako dalje.

KONVERGENCA IN RED KONVERGENCE
εε označimo napako približka in z vsakim korakom iteracije napako linearno zmanjšamo, bi to zapisali: (npr. ter zapišemo kot)

Red konvergence sekantne metode je višja in jo je mogoče oceniti z:

NEWTONOVA METODA
Za računanje rešitve sistema enačb se 
Newtonova metoda izkaže kot najenostavneša

UPORABA SYMPY
Za manjše sistem lahko rešitev najdemo tudi simbolno. Poglejmo si zgornji primer:
 

answered Dec 7 by LukaGril (1,330 points)
Odlično Luka; hvala! Urejeno!
+1 vote

Pozdravljeni

Še nekaj tiskarskih škratov.

Predavanje 10 numerično odvajanje

Odvod f´´´(x)

Uporabimo trik: ponovimo razvoj, vendar na podlagi dodatnih točk, ki sta od xx oddaljena za 2h2h in 2h−2h:

 

tabele v markdown celicah izpiše v latex kodi

 

Zaokrožitvena napaka pri numeričnem odvajanju

Pogljemo si prvi odvod

 

Lep pozdrav

Miha

 

 

answered Dec 7 by MihaKambič (2,090 points)
Hvala Miha! Urejeno! Lp, JS
+1 vote

PREDAVANJE 10

Aproksimacija prvega odvoda po metodi končnih razlik
Odvod f(x)f′(x) lahko aproksimiramo na podlagi razvoja Taylorje vrste

V kolikor odvod drugega in višjih redov ne upoštevamo, smo naredili torej napako:

Centralna diferenčna shema
Ugotovimo, da pri se pri razliki vrste naprej in nazaj odštevajo členi sodega reda; definirajmo:

answered Dec 9 by LukaGril (1,330 points)
Hvala Luka! Popravljeno; vsebinsko sem popravil celico v kateri so definirani simboli in funkcije: f = sym.Function('f')
+1 vote

V poglavju 10 - Numerično odvajanje sem opazil, da v Uvodu manjkata dve črki h:

Slednji pristop temelji na razliki dveh približno enakih funkcijskih vrednostih, obremenjenih z zaokrožitveno napako, ki jih delimo z majhno vrednostjo: odvod ima posledično bistveno manj signifikantnih števk kakor pa funkcijske vrednosti v tabeli.

answered 6 days ago by TimotejKadilnik (2,050 points)
Hvala Timotej! Sem popravil; popravil sem tudi prikaz tabel (katere niso bile pravilno formatirane). Lp, JS
...