• Register

Kako naredim kopijo (fork) na GitHub-u in nanjo naložim svoje datoteke?

+2 votes
289 views
asked Nov 16, 2015 by blaz (41,550 points)
edited Nov 16, 2015 by blaz

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

V tem videu je prikazan primer:

  • kopije (fork-a) profesorjevega repository-a,
  • prenos repositoriy-a na računalnik (v PyCharm-u) in
  • nalaganje svoje datoteke nazaj na GitHub (preko PyCharm-a).
answered Nov 16, 2015 by blaz (41,550 points)
edited Nov 16, 2015 by blaz
Odlično Blaž!
...