• Register

odgovor: nimate dovoljenja ta resevanje domace naloge

0 votes
133 views
zanima me zakaj dobim odgovor pri 16. vprasanju:

Nimate dovoljenja za resevanje naloge.
asked Oct 17, 2018 by janfratnik (220 points)

1 Answer

0 votes
Sporočilo ste dobili, ker ste že porabili vse možne poskuse pri tem vprašanju.
answered Oct 18, 2018 by dgorjup (64,970 points)
...