• Register

odgovor domače naloge se noče poslati

+1 vote
189 views
ko pri domači nalogi pošljem odgovor se mi izpiše tale napaka. kako to lahko odpravim?
Exception                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-16-7bf94c57c8b1> in <module>
----> 1 poslji(odgovor4, id=8194145289449, st=4)

~\Desktop\mapa v katero sem shanil\mojladisksi.py in poslji(odgovor, id, st)
  120   data = {
  121     'sa_id': id,
--> 122     'odgovor': pripravi_resitev(odgovor),
  123     'st': st,
  124    }

~\Desktop\mapa v katero sem shranil\mojladisksi.py in pripravi_resitev(odgovor)
   60 
   61   else:
---> 62     raise Exception('Napaka: rezultat tipa \'{0:s}\' ne ustreza pričakovanim tipom: {1:s}!'.format(tip, dovoljeni_tipi))
   63 
   64 

Exception: Napaka: rezultat tipa 'NoneType' ne ustreza pričakovanim tipom: str, int, float, ndarray, tuple, list, dict!
asked Oct 17, 2018 by andrej (230 points)

1 Answer

0 votes
Take težave so že bile večkrat komentirate; uporabite iskalnik ali poglejte npr.:

http://pinm.ladisk.si/1186/pri-doma%C4%8Di-nalogi-ve%C4%8Dkrat-pojavlja-napaka-odgovora-pravilen?show=1186#q1186
answered Oct 17, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
...