• Register

ModuleNotFoundError: No module named 'requests'

+1 vote
179 views

Čeprav sem preko Anaconda prompt-a inštaliral modul "requests", ga še kar ne najde.

 

(base) C:\Users\Patrik Hlebec Štor>pip install requests
Requirement already satisfied: requests in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (2.19.1)
Requirement already satisfied: urllib3<1.24,>=1.21.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (1.23)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (2.7)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (3.0.4)

related to an answer for: No module named 'sync'
asked Oct 16, 2018 by PatrikHlebecŠtor (260 points)
Ok, prižgem ponovno računalnik, se zafrkavam, da odprem jupyter notebook v mapi domačih nalog (preko shell-a ga ni našlo, preko anakonde je) in magično dela.

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Izgleda, da pot do vaše Anaconda mape ni pravilno nastavljena. Ste imeli podobno težavo že pri prvi domači nalogi?

Če uporabljate Windows, potem preverite odgovor na tole vprašanje. Če ne pomaga morda tudi tole.

Če imate drug operacijski sistem morate verjetno narediti nekaj podobnega - dodati pot do Anaconda instalacije v sistemsko spremenljivko $PATH. Tukaj so na primer navodila za macOS.

answered Oct 17, 2018 by dgorjup (62,040 points)
selected Oct 17, 2018 by Luka Knez
Danes imam ponovno problem. PATH je določen, modul requests sem tudi posodobil z "pip install --upgrade requests".
Ponovno, dela le preko anaconde.. cd "/d" L:\Google Drive\Šola\2018-2019\Numerične metode\Domače_naloge\
EDIT: Možno je, da imate na račnalniku poleg Anaconde nameščen tudi Python verzije 2, s katerim upravlja privzeti pip ukaz. Poskusite namesto pip-a pognati "conda install requests", ali pa "pip3 install requests".

Prilepite prosim rezultata ukaza "where python" v ukazni vrstici (ali Powershell-u), ter v Anaconda prompt.

Preverite lahko tudi, ali imate morda težavo z antivirsnim programom - ne bi bilo prvič, da je ta del Python namestitve zamenjal za virus in ga premaknil v karanteno (http://pinm.ladisk.si/2828/problem-oddajanjem-odgovorov-odpiranju-jupyter-notebooka?show=2838#a2838).

Če težave ne boste uspeli rešiti in imate to možnost lahko tudi pridete z računalnikom na naslednje govorilne ure.
...