• Register

A ekonomisti in Nobelovi nagrajenci uporabljajo Jupyter notebook?

0 votes
213 views
asked Oct 10, 2018 by janko.slavic (75,870 points)

3 Answers

+2 votes
Tole vprašanje je bolj za zabavo... letošnji Nobelov nagrajenec za ekonomijo je namreč velik zagovornik pythona in Jupyter notebooka, predvsem iz stališča ponovljivih in odprtih znanstvenih raziskav.

 

Tukaj njegov zapis iz aprila 2018, ko še ni bil nagrajen:)

https://paulromer.net/jupyter-mathematica-and-the-future-of-the-research-paper/
answered Oct 10, 2018 by janko.slavic (75,870 points)
0 votes
Meddrugimi, bo moral dodati tudi novinarje:

The Economist ima svoj github account:

https://medium.economist.com/peeling-back-the-curtain-487bd3be0c47

 (so slovenski že tako daleč)?
answered Oct 10, 2018 by janko.slavic (75,870 points)
0 votes
answered Oct 31, 2018 by janko.slavic (75,870 points)
...