• Register

Zakaj program vrne, da odgovor ni pravilen?

0 votes
134 views

Koda programa izpiše zahtevano, odgovor pa napiše,da ni pravilen.
 

Koda rešitve odstranjena.

asked Oct 9, 2018 by vzuljan (580 points)
edited Oct 9, 2018 by dgorjup

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Oddali ste napačen odgovor. Preverite, ali izhajate iz pravega seznama - tega ste v prejšnjem vprašanju namreč morali spremeniti.
answered Oct 9, 2018 by dgorjup (61,050 points)
selected Oct 9, 2018 by janko.slavic
...