• Register

Kako odpreti poljubne slike formata .jpg, .png, itd. v ipython notebook?

+6 votes
1,165 views
asked Apr 23, 2015 by Žiga Pisar (1,480 points)

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
Če ste v markdown načinu, potem lahko sliko vstavite tudi s html sintakso:

<img src="pot_do_slike" width=350>

pot_do_slike je mišljeno relativno glede na ipython datoteko; torej src="others/slika.jpg" gleda v mapo others in nato prikaže slika.jpg.

Tukaj več o HTML img: http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp
answered Apr 23, 2015 by janko.slavic (81,340 points)
selected May 7, 2015 by Žiga Pisar
+7 votes

Pri 7. domači nalogi sem dobil kar nekaj vprašanj, kako sem odprl slikovne datoteke v notebook dokumentu. Upam da bo komu v pomoč.

  • Pazi da je datoteka-slika v istem direktoriju kot .ipynb datoteka.
  • V ipython notebook najprej uvoziš:
from IPython.display import Image
  • Vsako sliko v nadaljevanju kličeš s:
Image("palicje_2.2_15.png")
  • Primer:

Primer

 

 
answered Apr 23, 2015 by Žiga Pisar (1,480 points)
...