• Register

Ni moč uvoziti solve_ivp

+1 vote
189 views

Pozdravljeni!

Problem imam, ker pri uvozu solve_ivp javi napako:

from scipy.integrate import solve_ivp

ImportError: cannot import name 'solve_ivp'
 
Ko uvozim celoten scipy in kličem funkcijo pa:
import scipy
scipy.integrate.solve_ivp(...)
AttributeError: module 'scipy.integrate' has no attribute 'solve_ivp'
 
Za primerjavo funkcije za numerično integriranje delujejo normalno.
Že v naprej hvala za odgovor.
asked May 15, 2018 by nejcjelen (260 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Težava je bila rešena s posodobitvijo scipy-ja v command promptu in ponovnim zagonom računalnika.
answered May 15, 2018 by nejcjelen (260 points)
selected May 15, 2018 by janko.slavic
Verjetno imate scipy verzijo manjšo kot 1.0 (to lahko preverite, da pogledate scipy.__version__, glejte tudi https://stackoverflow.com/questions/21385196/how-to-check-the-version-of-scipy).

Celotno anacondo posodobite na zadnjo verzijo tako (iz ukazne vrstice):

conda update conda
conda update --all
...