• Register

Error pri pošiljanju odgovora

+3 votes
249 views
Pozdravljeni, pri zadnji domači nalogi (OEP), pri pošiljanju odgovora 14., le tega ni bilo mogoče poslati, ko sem puskusil večkrat, sem dobil informacijo, da sem porabil že vse možnosti, kot rešitev, pa sem dobil enako kot sem pošiljal.

Koda:

najmanjši = ...
največji = ...
srednja_vrednost = ...
vsota = ...

odgovor14 = np.array([najmanjši, največji, srednja_vrednost, vsota], dtype = complex)
odgovor14
asked Mar 26, 2018 by zmerc (230 points)
edited Mar 26, 2018 by dgorjup
Enako se je zgodilo meni, odgovor sem posredovala 2x, obakrat mi je javilo napako, ko sem ga posredovala tretjič, mi je sporočilo, da sem porabila vse možnosti za posredovanje odgovora, čeprav sem ga vnesla in potrdila šele 3x. In menim, da je bila koda pravilo sprogramirana oz. pravilen rezultat.
Živjo, imel sem podoben problem, javi mi tak error:


JSONDecodeError                           Traceback (most recent call last)
<ipython-input-47-678495d1db2a> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor14, id=515621798978715648, st=13)

~\Desktop\sipIP\Faks\pinm\domača naloga 6\igorpr97_OEP_Fri Mar 23 18-55-40 UTC 2018\mojladisksi.py in poslji(odgovor, id, st)
     83                        'odgovor': pripravi_resitev(odgovor),
     84                        'st': st})
---> 85     print(r.json()['status'])

~\Desktop\sipIP\Faks\pinm\pyth\lib\site-packages\requests\models.py in json(self, **kwargs)
    890                     # used.
    891                     pass
--> 892         return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
    893
    894     @property

~\Desktop\sipIP\Faks\pinm\pyth\lib\json\__init__.py in loads(s, encoding, cls, object_hook, parse_float, parse_int, parse_constant, object_pairs_hook, **kw)
    352             parse_int is None and parse_float is None and
    353             parse_constant is None and object_pairs_hook is None and not kw):
--> 354         return _default_decoder.decode(s)
    355     if cls is None:
    356         cls = JSONDecoder

~\Desktop\sipIP\Faks\pinm\pyth\lib\json\decoder.py in decode(self, s, _w)
    337
    338         """
--> 339         obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
    340         end = _w(s, end).end()
    341         if end != len(s):

~\Desktop\sipIP\Faks\pinm\pyth\lib\json\decoder.py in raw_decode(self, s, idx)
    353         """
    354         try:
--> 355             obj, end = self.scan_once(s, idx)
    356         except StopIteration as err:
    357             raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None

JSONDecodeError: Expecting ',' delimiter: line 1 column 32 (char 31)
Točno tak error se je pojavljal pri meni.

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Gre za napako pri preverjanju pravilnosti rešitve. Vaše naloge sem ročno pregledal in ocenil.

Sošolcem, ki imajo morda isto težavo, prosim povejte, naj nam to sporočijo (tukaj ali na email) in bomo uredili.
answered Mar 26, 2018 by dgorjup (69,330 points)
selected Mar 26, 2018 by janko.slavic
...