• Register

Razširitev izpisa Jupyter Notebook

+1 vote
117 views

Zdravo!

Zanima me, ali je mogoče v Jupyter Notebooku razširiti output celice, saj je na desni strani pravzaprav še veliko praznega prostora in če ne, zakaj je to tako?

asked Mar 21, 2018 by Rok Kalister (1,090 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Širino celic v oknu brskalnika lahko povečate takole:

    from IPython.core.display import display, HTML
    display(HTML("<style>.container { width:95% !important; }</style>"))

Potem pa širino izpisane vrstice v numpy povečate tako (širino vrstice - 200 v primeru - lahko poskusite po želji spremeniti):

    np.set_printoptions(linewidth=200)

Primer poglejte tukaj.

Sicer pa lahko na tejle povezavi najdete različne teme za Jupyter noteobok, skupaj z navodili za namestitev.

answered Mar 21, 2018 by dgorjup (64,970 points)
selected Mar 21, 2018 by Rok Kalister
...