• Register

Povečanje prikaza grafa z uporabo modula sympy

+1 vote
80 views
Ali obstaja kakšna možnost povečave izrisa grafa znotraj modula sympy?

Hvala za odgovore
asked Mar 13, 2018 by SimonB (360 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

Odviso od tega, kaj točno mislite s povečavo, lahko izrisane podatke "od bližje" pogledamo na več načinov. Poglejmo na primeru naključnih točk v Jupyter Notebook okolju:

    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    %matplotlib inline

    y = np.random.rand(50)

Če želite samo, da se slika izriše na večje, lahko naredite to z ukazom plt.figure(), ki mu podate argument velikosti slike, figsize:

    plt.figure(figsize=(10, 10))
    plt.plot(y, 'ro')

Če želite na sliki pokazati le podatke v določenem območju, lahko prikazan obseg definirate z ukazoma plt.xlim() in plt.ylim():

    plt.plot(y, 'ro')
    plt.xlim(10, 30)
    plt.ylim(0., 0.2)

Tretji način je uporaba interaktivnega prikaza (%jupyter notebook), v katerem lahko uporabite možnost povečave:

    %matplotlib notebook
    plt.plot(y, 'ro')

answered Mar 13, 2018 by dgorjup (61,050 points)
edited Mar 13, 2018 by dgorjup
...