• Register

Pretvorba numpy array v novi numpy seznam?

+1 vote
194 views
Lep pozdrav!

imam dva numpy arraya:

prvo_polje =  array([15, 18, 21, 24, 27, 30, 33])

drugo_polje1 = array([5. , 5.74074074, 6.48148148, 7.22222222, 7.96296296, 8.7037037 , 9.44444444])

zanima me, kako bi lahko iz tega tvoril seznam, saj če vnesem v novo spremenljivko le npr.:

seznam_polj = [prvo_polje, drugo_polje1]; to očitno ne deluje.

hvala za odgovore!
asked Mar 6, 2018 by Rok Kalister (1,090 points)
edited Mar 6, 2018 by janko.slavic

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Rok; lepo ste pripravili.
Verjetno želite tole:

import numpy as np
prvo_polje =  np.array([15, 18])
drugo_polje1 = np.array([19., 20])

np.hstack((prvo_polje, drugo_polje1))

 

PS: če vam reši problem, potem prosim označite kot "best answer"

(poglejte tudi np.vstack())
answered Mar 6, 2018 by janko.slavic (78,700 points)
selected Mar 6, 2018 by janko.slavic
Super, najlepša hvala!
Kaj pa v primeru če bi želel iz tega tvoriti navadni python seznam, ali bi bil moj zgornji zapis pravilen? Pri eni izmed nalog sem namreč iz vprašanja sklepal da potrebujem vnesti navadni seznam [prvo_polje, drugo_polje1], vendar mi je pisalo da je rešitev napačna...
Uporabite:
list(np.array)
To žal ni rešilo moje težave :(. Nekako se mi je pa pojavil nov, obsežnejši problem, za katerega sem postavil kar novo vprašanje.
...