• Register

Error pri pošiljanju odgovora: operands could not be broadcast together with shapes (8,) (10,) [closed]

+1 vote
214 views

Zastavljeno vprašanje, ki ga morem rešit je : Pripravite kvadratno matriko (dvodimenzionalno numerično polje) prva_matrika, kjer naj bo prva vrstica enaka numeričnemu polju prvo_polje, zadnja pa polju drugo_polje, ki ste ju pripravili v prejšnji nalogi. Vmesne vrstice zapolnite z enicami. (Namig: uporabite lahko funkcijo numpy.ones.)

Koda : np.array([prvo_polje, np.ones(8), drugo_polje]) 

pošljem odgovor in dobim ValueError: 

operands could not be broadcast together with shapes (8,) (10,) 
LP
closed with the note: Rešena težava
asked Mar 2, 2018 by SimonB (360 points)
reshown Mar 2, 2018 by janko.slavic
Dajte sami povedati kako ste rešili. lp, JS
Težava je bila v tem ,da sem hotel kreirati matriko 3x8 vendar  sem podal argument drugo polje, ki je vrstična matrika z 10 elementi kar namiguje error.
...