• Register

Integriranje nedoločenega integrala

+5 votes
228 views
Zanima me, ali je možno nedoločen integral integrirati le preko simbolnega računanja sympy, ali vsebuje knjižnica scipy tudi metodo, ki bi integrirala nedoločen integral in  mu pripisala ustrzne konstantne člene.
asked Dec 27, 2017 by MR (200 points)
Pozdravljeni! Si ne predstavljam, kaj želite doseči z numeričnim integriranjem nedoločenega integrala. V nekih posebnih primerih bi načeloma šlo, vendar v splošnem ne vidim koristi. Lahko prosim bolje elaborirate, podate primer?
Ukvarjam se z enačbo upogibnice in se sama enačba veliko lepše pokaže, če enačbo z momentom nedoločeno integriramo ter potem poračunamo konstante, ki jih dobimo z integriranjem.

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Pri enačbi upogibnice, ki jo omenjate, gre v bistvu za reševanje diferencialne enačbe. En tak primer je prikazan v predlogi predavanja iz numeirčnega reševanja diferencialnih enačb - začetni problem, v povezavi s tem, kar ste na predavanjih sedaj že slišali pa lahko razmislite, ali gre v vašem primeru morda za reševanje začetnega problema.

Sicer pa v modulu scipy.integrate najdete funkcijo kumulativne trapezne metode cumtrapz, katere rezultat je podoben nedoločenemu integriranju. Primer uporabe najdete v predlogi k predavanjem iz numeričnega integriranja.

answered Dec 28, 2017 by dgorjup (62,040 points)
selected Dec 28, 2017 by janko.slavic
...