• Register

DE enačbe - scipy.integrate.odeint

+7 votes
439 views

Zanima me, zakaj dobim napačno rešitev, čeprav se mi zdi funkcija pravilno izpisana? 

DE enačba: m * x''(t) + d * x'(t) + k * x(t) = y(t)

asked Dec 22, 2017 by UrbanGramc (640 points)
edited Dec 24, 2017 by UrbanGramc
Gledam vaše rezultate in verjetno nekje uporabite napačne podatke... pomik je "skoraj" ok, hitrost pa gre zelo v napačno smer..

1 Answer

+2 votes
Sem preveril vašo rešitev; "napaka" je na naši strani; diferencialna enačba je toliko toga (kar pomeni, da je negotovost reševanja večja), da zaradi vpliva vrstnega reda matematičnih operacij pride do odstopanja med vašo in naš rešitvijo, ki je večja od relativne napake 1e-5. Če bo kdo imel podobni primer, bodo asistenti rešili individualno na govorilnih urah ali po vajah.
answered Dec 24, 2017 by janko.slavic (77,190 points)
...