• Register

Prvi približek z uporabo bisekcijske metode

+2 votes
323 views

Zakaj to ne dela ko imam prvo interacijo s funkcijo scipy.optimize.bisect in potem z funkcijo na predavanjih nimamo te možnosti in s to, ki sem jo sam naredil ni pravilen odgovor.Navodilo

Moja metoda

 

scipy.optimize.bisect funkcija

asked Dec 6, 2017 by benjamink152 (170 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Izgleda, da ste težavo rešili. Pa še za ostale: 

Prvi približek ničle z bisekcijsko metodo je rezultat po enem deljenju intervala: 

    x3 = (x1 + x2)/2

Funkcija bisekcija, ki jo je kolega zapisal, dejanjsko naredi eno iteracijo več, kot bi si mislili, saj novo dobljen interval razdeli še enkrat, preden vrne končno rešitev. to se zgodi v vrstici:

    r = (x0+x1)/2

answered Dec 7, 2017 by dgorjup (72,000 points)
selected Dec 7, 2017 by janko.slavic
...