• Register

Določanje numerično polje koeficientov interpolacijskega polinoma

+6 votes
965 views

Pozdravljeni,

Al mi lahko nekdo pove kaj imam narobe pri določanju matrika koeficiente interpolacijskega polinoma?

Tako sem jaz dao:

matrika_znanih_tock = np.array([[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],[I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, I_8, I_9, I_10, I_11]])

x = np.arange(12.)

M = np.asarray([[ _**p for p in reversed(range(len(x)))] for _ in x])

Hvala za pomoč.

Šestakov

 

asked Nov 21, 2017 by Šestakov (330 points)

3 Answers

+1 vote
 
Best answer
Pozdravljeni,

Očitno gre za napako pri izračunu rešitve. Pri tem vprašanju in vseh nadaljnjih, ki se nanj nanašajo, boste dobili točke.

EDIT: Težava je zdaj odpravljena. Reševanje lahko nemoteno nadaljujete. Če naletite na težavo nas prosim obvestite.
answered Nov 23, 2017 by dgorjup (74,760 points)
edited Nov 23, 2017 by dgorjup
+4 votes

Meni je štelo kot pravilno rešitev, ko sem uporabil le prvi del tvoje kode, to je:

matrika_znanih_tock = np.array([[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
                     [I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, 
                      I_8, I_9, I_10, I_11]])

 

2. vprašanje

Podatke o slikovnih elementih xixi, IiIi vpišite v matriko znanih točk. Določite matriko, če so v drugi vrstici intenzitete z naraščajočim indeksom.

Upam, da te je zanimalo to vprašanje.

 

answered Nov 21, 2017 by zan.kellner (260 points)
Ja ampak pri meni pa je še ena zahtev:

2. vprašanje
Podatke o slikovnih elementih  xixi ,  IiIi  vpišite v matriko znanih točk (v drugi vrstici naj bodo intenzitete z naraščajočim indeksom). Določite numerično polje koeficientov interpolacijskega polinoma (začnite s koeficientom člena z najvišjo potenco).
+3 votes

Jaz imam tudi isti problem, delal pa sem po istem postopku, po treh napačnih rešitvah mi je poslalo to:

zrabili ste vse možnosti za posredovanje rešitve. Pričakovani tip je: ndarray,
oblika/shape: (13,), rezultati (flat):  -2.62383045e-05,  1.35360661e-03, -2.65312781e-02,  
1.95060898e-01,  1.06917437e+00, -3.46366278e+01,  3.25866634e+02, -1.69248682e+03,  
5.27294875e+03, -9.67638112e+03,  9.42569708e+03, -3.51254693e+03,  9.99999638e-02 
Ali ne bi mogla biti oblika matrike (12, ) saj je podanih 12 intezitet s katerimi določimo 12 enačb?
answered Nov 22, 2017 by selan.luka (210 points)
Meni je tudi to napisalo.
Meni je tudi enako
...