• Register

Oblika zapisa vektorja pri oddajanju odgovora

+5 votes
476 views
Zanima me na kašen način moram podati odgovor pri vprašanju "Določite vektor konstant".
Pri nekaterih vprašanjih je bila oblika odgovora podana, pri tem vprašanju pa ni bila.

Zanima me ali sem naredil računsko napako ali bi moral podati odgovor v kakšni drugačni obliki?
Trenutni zapis mi vrne rezultat v stolpični obliki.

Koda:

vektor_konstant = np.array([[-l * G_1 * np.sin(alpha) - M + G_3 * l + (q/2 * l**2)],
                            [q * l - G_1 * np.sin(alpha) + G_3],
                            [G_1 * np.cos(alpha) - F_x]])
asked Nov 7, 2017 by blaz_krajnc (1,550 points)
reshown Nov 8, 2017 by blaz_krajnc

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Zgleda da je pričakovana rešitev vektor v vrstični obliki, torej ne v stolpcih.
array([ prva_vrednost,  druga_vrednost, tretja_vrednost  ])


Edit: pa poglej tisti '-' v prvi vrstici pred G_3 :)

answered Nov 7, 2017 by maticzeleznik (2,230 points)
selected Nov 7, 2017 by blaz_krajnc
Sem popravil in deluje. Hvala ti ;)
Vektorje z numpy numeričnimi polji bomo vedno pisali v vrstični obliki, saj numpy dovoljuje obe možnosti, vrstični zapis pa je krajši. Več o tem bomo pokazali na vajah, nekaj pa lahko preberete v predlogi k 3. predavanju:

https://github.com/jankoslavic/pypinm/blob/master/Predavanje%2003%20-%20Moduli%2C%20numpy%2C%20matplotlib.ipynb
Hvala za odgovor.
...