• Register

import sympy ne deluje

+2 votes
408 views

Ko želim uvoziti sympy, javi napako da modul ne obstaja. kaj lahko naredim?

asked Oct 24, 2017 by david25 (260 points)
edited Oct 24, 2017 by janko.slavic

2 Answers

+6 votes
 
Best answer
Napiši v cmd conda list in poglej če imaš SymPy instaliran (če si pobral anacondo bi mogel biti paket zraven). Če imaš ta paket vpiši conda update sympy, če ne pa poizkusi s conda install sympy.
answered Oct 24, 2017 by AndrazKenda (1,380 points)
selected Oct 24, 2017 by dgorjup
+3 votes
Če pa si morda namestil python izven paketa Anaconda (ročno namestil posamezne pomembnejše pakete) pa napiši v command prompt:  pip install sympy ; in boš tako namestil zadnjo različico sympy-ja, v primeru, da ga prej nisi imel nameščenega.
answered Oct 24, 2017 by UrbanGramc (640 points)
...