• Register

zapis_labview.lvm DN3 vpr. 11,12

+6 votes
213 views

Zdravo!

Zanima me, če se pri DN3 v datoteki zapis_labview.lvm štejejo vrstice od 0 ali od 1. V 12. vprašanju je namreč navodilo, da naj pripravimo slovar parov za informacije iz glave - od 1. do vključno 10. vrstice. V datoteki pa so to dejansko vrstice od (vključno) 2. do vključno 11. 

Prav tako imam težavo pri 11. vprašanju (kjer je potrebno iz izbranih vrstic odstraniti tabulator in \n), saj mi sistem ne sprejme rešitve (6., 14., 25. vrstica) : 

['Multi_HeadingsYes', 'Channels2', '0,5373211,208403']
torej zanima me, če se prva vrstica v datoteki obravnava kot ničta.
 

edit: 12. vprašanje sprejme rezultat ključev med 2 .- 12. vrstico

 

asked Oct 12, 2017 by maticzeleznik (2,210 points)
edited Oct 12, 2017 by maticzeleznik

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

Glede na to, da se sklicujete na številke vrstic v urejevlaniku besedil izgleda, kot da nalogo rešujete "ročno". Navodilo naloge je napisano tako, da so vsi podani podatki veljavni v Pythonu. 

Če za branje datoteke uporabljate Python bi moralo biti jasno, kaj je na primer vrstica a odprte datoteke. To je tista vrstica, ki je v Pythonovem seznamu vrstic odprte datoteke shranjena na mestu [a]. Glava datoteke je torej:

seznam_vrstic[1:11]    # vrstica od 1 do vključno 10 v Pythonu

answered Oct 13, 2017 by dgorjup (48,810 points)
selected Oct 13, 2017 by janko.slavic
Hvala za odgovor, slika je pa samo izrezek iz pypinm za boljšo predstavo vprašanja. Nalogo rešujem izključno preko kode z with open funkcijo.
...