• Register

Napaka in nepravilna rešitev

0 votes
129 views

Pozdravljeni, pri spodnjih dveh primerih me zanima, zakaj mi vrne napako in nepravilno rešitev?

>>> odgovor12 =  A = set(seznam_brez_največjega)
>>> B = set(seznam_celih_števil)
>>> C = A & B
>>> D = []
>>> for i in C:
>>>     D.append(i)
>>> D

[8, 55]

Ko pošlem odgovor, dobim tole napako:

Exception                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-70-a77cf93be7fe> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor12, id=855310475566841856, st=11)

~\Desktop\FS-UNI-LJ-RRP\2. letnik\Numerične metode\Tedenske naloge\2. naloga\jurca.matej1_UVP_Fri Oct 06 18-16-03 UTC 2017\mojladisksi.py in poslji(odgovor, id, st)
   81            {'what': 'resitev',
   82            'sa_id': id,
---> 83            'odgovor': pripravi_resitev(odgovor),
   84            'st': st})
   85   print(r.json()['status'])

~\Desktop\FS-UNI-LJ-RRP\2. letnik\Numerične metode\Tedenske naloge\2. naloga\jurca.matej1_UVP_Fri Oct 06 18-16-03 UTC 2017\mojladisksi.py in pripravi_resitev(odgovor)
   31       tip = 'float'
   32   if tip not in DOVOLJENI_TIPI:
---> 33     raise Exception('Napaka: rezultat tipa {0:s} ne ustreza pričakovanim tipom: {1:s}!'.format(tip, dovoljeni_tipi))
   34   out.append(tip)
   35 

Exception: Napaka: rezultat tipa set ne ustreza pričakovanim tipom: str, int, ndarray, float, tuple, list!
 
Tukaj pa ne razumem zakaj je narobe:

>>> odgovor13 = sez1 = []
>>> for i in range (3, 10, 1):
>>>     sez1.append(i)

>>> E = set(seznam_celih_števil)
>>> F = set(sez1)
>>> G = F - E
>>> G = list(G)
>>> G

[3, 4, 6, 7, 9]
Rešitev ni pravilna. To je bila vaša zanja možnost za posredovanje rezultatov. Pričakovani tip je: float, oblika/shape: (5,), rezultati (flat): 3., 4., 6., 7., 9.
 
asked Oct 12, 2017 by jurcamatej (120 points)
edited Oct 12, 2017 by jurcamatej
Pozdravljeni Jure! V enem vprašanju/objavi imate dejansko dve vprašanji, prosim odprite dve ločeni vprašanji oz objavi. Poteg tega naj se iz naslova in tagov vidi problem. lp, JS

1 Answer

0 votes

Iz vašega vprašanja ni razvidno, kaj ste poslali na splet kot odgovor.

V prvem primeru, ko izpišete seznam D, je očitno v spremenljivki odgovor12, ki ste jo poslali, zapisano nekaj drugega (v vašem primeru množica, kar je razvidno iz besedila napake - "Napaka: rezultat tipa set ne ustreza..." ).

Preden odgovor pošljete na splet je priporočljivo, da ga izpišete in pogledate, ali je v njem res zapisano to, kar želite (v vašem primeru torej print(odgovor12) v celici pred poslji(odgovor12...)).

answered Oct 12, 2017 by dgorjup (48,810 points)
...