• Register

nesprejeta rešitev

–1 vote
137 views

zanima me zakaj moja rešitev v tretjem poizkusu ni bila sprejeta kljub temu da je enaka pravilni?

asked Oct 11 by Aljaž Pirnat (140 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Pozorno primerjajte vašo in pravo rešitev še enkrat in videli boste, da nista enaki.
answered Oct 11 by dgorjup (42,990 points)
selected Oct 11 by janko.slavic
...