• Register

nesprejeta rešitev

–1 vote
157 views

zanima me zakaj moja rešitev v tretjem poizkusu ni bila sprejeta kljub temu da je enaka pravilni?

asked Oct 11, 2017 by Aljaž Pirnat (140 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Pozorno primerjajte vašo in pravo rešitev še enkrat in videli boste, da nista enaki.
answered Oct 11, 2017 by dgorjup (48,810 points)
selected Oct 11, 2017 by janko.slavic
...