• Register

Je še kdo naletel na tako težavo, da mu javlja: "tuple is not callable",ko želi narediti seznam(list).

+3 votes
169 views

asked Oct 11, 2017 by David Leskovšek (150 points)

2 Answers

0 votes
Že navodilo ti daje namig, da uporabi for zanko (skupaj s funkcijo range), ter if stavek (za iskanje ustreznih števil).

Funkcija range ne vrne običajnega seznama ali t.i. "tuple-a", zato direktno spreminjanje range v seznam ne bo delovalo
answered Oct 11, 2017 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
+3 votes

Ni čisto res, da objekta range ni mogoče pretvoriti v seznam, kot piše v prejšnjem odgovoru. Vaš primer se pri meni brez težav izvede:

Lahko pa vašo napako reproduciram takole:

Napaka, ki ste jo dobili, kaže na to, da ste skušali neko terko poklicati z zavitimi oklepaji, kot bi bila funkcija (torej, da ste napisali ime_terke(...)). Ker terk ne moremo poklicati kot funkcije (torej 'tuple' object is not callable) se je izvajanje programa ustavilo.

Glede na to, da ste v problematični vrstici z oklepaji klicali le list(...) in range(...) je zelo verjetno, da je ena od teh spremenljivk pri vas terka. Preverite torej, ali ste višje v vaši kodi morda ključni besedi list ali range prepisali s terko (kot je prikazano v mojem primeru v celici [2]).

answered Oct 11, 2017 by dgorjup (64,590 points)
...