• Register

Nerazumevanje vprašanja.

+3 votes
155 views

8. vprašanje

Tvorite slovar z imenom slovar_enot. Ključi naj bodo imena spremenljivk FF, mm, tt in vv iz podatkov naloge, zapisana v obliki nizov, vrednosti elementov pa pripadajoče enote, prav tako v obliki nizov. (Primer: {'F': 'N'}). Določite po abecednem redu urejen seznam ključev dobljenega slovarja. (Namig: uporabite funkciji sorted in slovar.keys.)

Število poskusov: 3.

In [147]:

keys = ['F','m','t','v']
values = ['N','kg','s','m/s']
slovar_enot = sorted(dict(zip(keys, values)))
slovar_enot = odgovor8
odgovor8

Out[147]:

{'F': 'N', 'm': 'kg', 't': 's', 'v': 'm/s'}

In [148]:

poslji(odgovor8, id=805229926676430848, st=7)
---------------------------------------------------------------------------
Exception                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-148-05ab12380f3f> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor8, id=805229926676430848, st=7)

C:\Numerične metode\mojladisksi.py in poslji(odgovor, id, st)
   81            {'what': 'resitev',
   82            'sa_id': id,
---> 83            'odgovor': pripravi_resitev(odgovor),
   84            'st': st})
   85   print(r.json()['status'])

C:\Numerične metode\mojladisksi.py in pripravi_resitev(odgovor)
   31       tip = 'float'
   32   if tip not in DOVOLJENI_TIPI:
---> 33     raise Exception('Napaka: rezultat tipa {0:s} ne ustreza pričakovanim tipom: {1:s}!'.format(tip, dovoljeni_tipi))
   34   out.append(tip)
   35 

Exception: Napaka: rezultat tipa dict ne ustreza pričakovanim tipom: str, int, ndarray, float, tuple, list!

 

asked Oct 10, 2017 by Jošt Soklič (170 points)
edited Oct 10, 2017 by Jošt Soklič

2 Answers

+4 votes

Naloga pravi (citirano iz vašega vprašanja):

... Določite po abecednem redu urejen seznam ključev dobljenega slovarja ...

Torej sprašujemo po seznamu ključev. Odgovor, ki ga vi oddajate, je očitno slovar in ne seznam, kar vam pove tudi sporočilo naloge ("rezultat tipa dict...").

answered Oct 10, 2017 by dgorjup (48,810 points)
+2 votes
Zdravo!

Izgleda, da naloga zahteva seznam ključev, ti pa si oddal kar celoten slovar.

Do tega je prišlo, ker si spremenljivki "slovar_enot" priredil "odgovor8", najbrž pa si hotel narediti obratno.
answered Oct 10, 2017 by Kubelj Klemen (770 points)
...