• Register

Reševanje nalog, ki se navezujejo na napačno rešeno nalogo

+4 votes
125 views
Pozdravljeni,

pri domači nalogi sem trikrat narobe odgovorila na 16. vprašanje, na to vprašanje pa se navezuje še naslednjih 5 nalog. Zanima me, ali se v tem primeru da kako rešiti teh 5 ali jih moram pustiti prazne?

LP
asked Oct 10, 2017 by arlenasulin (290 points)
edited Oct 10, 2017 by arlenasulin

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Če se ne motim se po treh napačnih poskusih izpiše rešitev. Najbolje da skopiraš rešitiev in jo shraniš v spremenljivko, za uporabo v ostalih nalogah.
answered Oct 10, 2017 by maticzeleznik (2,210 points)
selected Oct 10, 2017 by janko.slavic
Opomba: če je  numerično polje; npr 100 elementov, se izpiše vsak `n` ti (odvisno od števila elementov). Vsekakor bi vam naj povratna informacija pomagala nadaljevati.
...