• Register

Problem z nalogo

+2 votes
248 views

Najprej sem naredil seznam kvadratov števil od 1-20, ki so večji od n = 71. Rezultat je bil narobe.
Nato sem naredil seznam kvadratov prvih 20 števih od 71 naprej in je tudi bilo narobe.
Ima kdo idejo zakaj?

asked Oct 9, 2017 by jankovac (170 points)
edited Oct 9, 2017 by jankovac

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Pravi odgovor je seznam kvadratov števil, ki so večja ali enaka n, torej posplošeno [n2, (n+1)2, ...], napako ki si jo naredil pa je pri funkciji range, in sicer pri določanju (start, stop) intervala. Z mejami, ki si jih napisal na pripeti sliki, izpeljan seznam ne vrne seznam 20 števil tako kot je zahtevano.

answered Oct 9, 2017 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Oct 10, 2017 by dgorjup
...