• Register

Problem z nalogo

+2 votes
203 views

Najprej sem naredil seznam kvadratov števil od 1-20, ki so večji od n = 71. Rezultat je bil narobe.
Nato sem naredil seznam kvadratov prvih 20 števih od 71 naprej in je tudi bilo narobe.
Ima kdo idejo zakaj?

asked Oct 9 by jankovac (170 points)
edited Oct 9 by jankovac

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Pravi odgovor je seznam kvadratov števil, ki so večja ali enaka n, torej posplošeno [n2, (n+1)2, ...], napako ki si jo naredil pa je pri funkciji range, in sicer pri določanju (start, stop) intervala. Z mejami, ki si jih napisal na pripeti sliki, izpeljan seznam ne vrne seznam 20 števil tako kot je zahtevano.

answered Oct 9 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Oct 10 by dgorjup
...