• Register

Problem z sprejemanjem rezultatov

+2 votes
145 views
Naloga zahteva kvadrate prvih dvajsetih naravnih stevil, rezultata pa ne sprejme kot pravilnega. Kaj pocnem narobe?

Screenshot: http://prntscr.com/guqgxv
asked Oct 8, 2017 by Vital.uran (170 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Besedilo vaše naloge se glasi:

"Določite seznam kvadratov prvih dvajsetih naravnih števil, večjih ali enakih n, zapisanih kot cela števila. Shranite ga v spremenjivko ``seznam_kvadratov``."

Vprašanja prosim preberite do konca.

answered Oct 9, 2017 by dgorjup (48,810 points)
selected Oct 9, 2017 by blaz
...