• Register

Ko hočem poslati odgovor mi javi error

+2 votes
99 views
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-2446ebfb5998> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor1, id=144521869910736896, st=0)

NameError: name 'poslji' is not defined
asked Oct 8 by taihozjan (180 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer

​Preveri če si zagnal vse celice od vrha strani. Na vrhu se namreč nahaja celica, ki vsebuje ukaz pošlji.

answered Oct 8 by AndrazKenda (900 points)
selected Oct 8 by janko.slavic
...