• Register

Ko hočem poslati odgovor mi javi error

+2 votes
107 views
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-2446ebfb5998> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor1, id=144521869910736896, st=0)

NameError: name 'poslji' is not defined
asked Oct 8, 2017 by taihozjan (180 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer

​Preveri če si zagnal vse celice od vrha strani. Na vrhu se namreč nahaja celica, ki vsebuje ukaz pošlji.

answered Oct 8, 2017 by AndrazKenda (1,380 points)
selected Oct 8, 2017 by janko.slavic
...