• Register

Kaj so osi 'axis' ko uporabljamo numpy modul?

+8 votes
279 views

Ko uporabljamo naprimer funkcijo numpy.max ali numpy.min, lahko določimo vrednost np.min(a, axis =1), to pomeni, da gleda od zgoraj navzdol in izbere največjo vrednost v dani vrstici. Katere pa so druge možnosti, recimo če želimo iti od leve proti desni?

asked Oct 22, 2015 by ziga.smrekar (510 points)

2 Answers

+3 votes
 
Best answer

Najlažje si predstavljamo na primeru. Vzemimo matriko:

a = np.array([[1, 2, 3],
       [7, 8, 9],
       [4, 5, 6]])

Maksimalna vrednost je:

np.max(a)

9

Vrstica (axis=0), ki vsebuje maksimalno vrednost je:

np.max(a, axis=0)
array([7, 8, 9])

Stolpec (axis=1), ki vsebuje maksimalno vrednost je:

np.max(a, axis=1)
array([3, 9, 6])

Torej, axis ti določa os na kateri se nahaja maksimalna vrednost.

answered Oct 22, 2015 by blaz (41,550 points)
selected Oct 23, 2015 by janko.slavic
+1 vote
'axis' ti pove po kateri osi išče iskano vrednost. Kot si že zgoraj napisal axis=1 pomeni, da išče po stolpcih oz. y-osi, axis=0 pa pomeni, da išče po vrsticah oz. x-osi
answered Oct 22, 2015 by JanJ (2,580 points)
...