• Register

Označba osi grafa?

–6 votes
213 views
Živjo

Zanima me kaj moraš napisati v kodo, da ti na grafu prikaže oznake osi?
asked May 22, 2017 by jure444 (490 points)
reshown May 25, 2017 by jure444

1 Answer

+15 votes
 
Best answer
Živjo,

a misliš tole mogoče?

plt.xlabel('x-os')
plt.ylabel('y-os')
answered May 22, 2017 by vrecek96 (8,140 points)
selected May 23, 2017 by dgorjup
To ja hvala :D
...