• Register

Kako natisniti IPython notebook?

+3 votes
327 views
V IPython notebooku verzije 2 s privzetimi nastavitvami ne moremo natisniti vsebine notebooka. Katere rešitve poznate?
asked Apr 21, 2015 by janko.slavic (81,340 points)

1 Answer

+4 votes

Za Jupyter (naslednji IPython notebook od verzije 2 naprej) deluje tiskanje brez kakršnih koli težav. 

Za verzijo 2 je treba namestiti tale program: https://github.com/jgm/pandoc/releases/tag/1.13.2

(glejte spodaj namestitev za Windows)

answered Apr 21, 2015 by janko.slavic (81,340 points)
edited Apr 22, 2015 by janko.slavic
Super se da notebook natistiti tudi pod File->Download as. V najnovejši verziji Anaconde lahko izberemo že format .pdf, v starejših verzijah pa kot .html, ter tako kasneje natisnemo datoteko HTML format.
...