• Register

Ali si lahko za individualni projekt nalogo izmislimo ali mora biti iz vsebine predmetov FS?

+10 votes
273 views
asked May 15, 2017 by domcxz (2,220 points)

1 Answer

+12 votes
 
Best answer

V datoteki PiNM2016-17.ipynb imaš vse definirano, ampak ti prepišem še tukaj.

Individualni projekt

Se navezuje na poljubno vsebino katerega-koli predmeta na FS in ga študent definira sam. Projekt mora vsebovati sledeče vsebine:

  • simbolno reševanje,
  • sistemi linearnih enačb,
  • interpolacija ali aproksimacija,
  • iskanje ničel,
  • integriranje ali odvajanje,
  • reševanje diferencialnih enačb.

Ocena individualnega projekta je sestavljena iz:

  • numerična pravilnost (30%),
  • struktura, urejenost, uporaba modulov, stil kode (docstringi) (30%),
  • lasten odnos / kreativni dodatek (30%),*
  • pripravljeni testi kode in/ali uporabniški vmesnik (10%).

Oddaja: do roka (glejte pomembne datume spodaj) v obliki zip datoteke z imenom: Ime in priimek, vpisna številka.zip pošljete na email naslov svojega asistenta.

V primeru zamude pri oddaji se upeh množi z $0.9^n$, kjer je $n$ število začetih dni zamude.

Predloga za oddajo je na github-u.

Lp, Urban

answered May 15, 2017 by urbangolob (1,040 points)
selected May 17, 2017 by janko.slavic
...