• Register

Izpostavljanje v sympy

+13 votes
104 views

Kako bi lahko iz navadnega polinoma z sympy-jem izpostavil člen na poljubni potenci, vsi drugi členi pa bi se zapisali v oklepaj.

Primer:

x,y =sym.symbols('x,y')
x*y**2 + y*x + x**2*y + x**3 + y

bi izpostavil z x kot

x*(y**2 + y + x*y + x**2 + y/x)

vem da ta primer enostavno naredimo na roke, a nikakor ne najdem funkcije za sympy.

asked May 3, 2017 by kobalac (3,400 points)

1 Answer

+1 vote
answered May 4, 2017 by janko.slavic (77,190 points)
...