• Register

Napaka pri pošiljanju odgovora

+4 votes
111 views

Pri pošiljanju odgovora mi je sistem 3x upošteval napačno rešitev, ki sem jo poslal samo prvič. V drugem in tretjem poskusu pa sem poslal pravilen rezultat, sistem pa mi je upošteval prvega (napačnega).

 

Zanima me ali je do tega prišlo zaradi kakšne napake pri komunikaciji s sistemom? 

asked May 2, 2017 by miran123 (200 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Izračunani korak si poimenoval kot spremenljivka "h", pošiljal pa si vrednost, ki je zapisana pod spremenljivko "odgovor3". Mogoče je tu težava?
answered May 2, 2017 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected May 2, 2017 by janko.slavic
Verjetno ima Blaž prav, v moj.ladisk.si ni bila posredovana pravilna rešitev.
...