• Register

Ime funkcije za iskanje ničel s sekantno metodo?

+3 votes
388 views
Zanima me, če ostaja funkcija s katero najdemo ničle s sekantno metodo, scipy.optimize...?
asked Apr 19, 2017 by AlesP (1,450 points)

1 Answer

+4 votes
 
Best answer

Kopirano s zadnjega predavanja:

Znotraj scipy je sekantna metoda definirana v okviru scipy.optimize.newton funkcije; če namreč ne podamo funkcije, ki definira prvi odvod, potem je uporabljena sekantna metoda (glejte pomoč).

answered Apr 19, 2017 by vrecek96 (8,140 points)
selected Apr 20, 2017 by AlesP
...