• Register

error-sequence too large; cannot be greater than 32

+9 votes
1,660 views
Pozdravljeni,

pri spodnji kodi se mi pojavi zgornji error in ne vidim rešitve oziroma napake. Hvala za odgovor.

A = 200 # m
h_0 = 5800 # m
n = 3000 # /
t_k = 94 # s
import numpy as np
import sympy as sym
t=sym.symbols('t')
ht=h_0+A*sym.sin((2*np.pi/t_k)*t)**4
odv= sym.diff(ht,t).subs(t,np.linspace(0,t_k,n))
asked Apr 18, 2017 by Anze (390 points)
pozdravljeni! Mešanje sympy in numpy na takšen način ni smiselno. Glejte predavanja na temo sympy in metodo lambdify. Prek lambdify uporabljamo sympy v numpy; obratno praktično nikoli (torej numpy v sympy)

1 Answer

+5 votes

V zadnji vrstici vaše kode zamenjujete simbol t z numeričnim poljem s 3000 elementi. Poskusite ga raje najprej zamenjati le z eno vrednostjo (skalarjem) in nadaljujte v tej smeri.

P.S: Verjetno bi vam prav prišla tudi funkcija scipy.lambdify.

answered Apr 18, 2017 by dgorjup (74,760 points)
edited Apr 19, 2017 by dgorjup
...