• Register

Nejasnost rešitve - naloga NIC - prvi približek

+4 votes
80 views

Za domačo nalogo imam nalogo, ki jo opredeluje spodnja slika in enačba notranjega momenta F*x - (w*x**3)/(6*l).

image

Pri nalogi 2 se zahteva lega x ko je moment 0. ko izrišem graf se vidi da je ničla nekje pri vrednosti x = 6.

vaš odgovor naj bi bil 6.70311546, vendar ko to vstavimo v enačbo dobimo:

IN: x = 6.70311546
F*x - (w*x**3)/(6*l)

OUT: -1801.4961902924942

Če pravilno razumem pri tej vrednosti x moment ni nič, ampak ima svojo vrednost. Potem rezultat ni konsistenten z vprašanjem naloge, saj ta zahteva da je moment 0.

Sam sem rešil tako, da bi moment bil 0, vendar je vrednost x malo manjša od 6.

Ali je možno, da je v nalogi napačen odgovor?

 

Lep pozdrav

asked Apr 18, 2017 by UO6552 (1,000 points)
edited Apr 18, 2017 by janko.slavic
Tudi jaz imam enako težavo.
Sem potem ugotovil. Metoda ti da npr. 15 iteracij, in ti izbereš prvo iteracijo. Ta prva iteracija je prvi približek

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Vprašanje, s katerim imate težave, vas ne sprašuje po ničli, ampak po njenem prvem približku po sekantni metodi. Prvi približek še ni prava vrednost ničle, rezultat je zato smiselen.
answered Apr 18, 2017 by dgorjup (61,050 points)
selected Apr 18, 2017 by janko.slavic
...