• Register

Napaka pri domači nalogi - ničle: numerično polje [1,10]

+12 votes
323 views
Spoštovani,

pri 2. vprašanju sem naletel na možno napako. Vprašanje se glasi: ''Pripravite numerično polje x v intervalu [1,10] z n točkami in ga posredujte kot odgovor''.

Ko vpišem type(x) mi izpiše, da je tip numeričnega polja, enako kot pri kolegu z enakim vprašanjem, vendar v mojem primeru javi napačen odgovor.

LP Blaž
asked Apr 17, 2017 by blala (580 points)
edited Apr 18, 2017 by janko.slavic

1 Answer

+5 votes
 
Best answer
Pozdravljeni Blaž!

Iz napisanega je res težko ugotoviti kaj želite; vseeno sem ugotovil, da gre res za napako v nalogi. Prizadeti so (ste) štirje študentje, ki imajo nalogo (in točke) že ustrezno popravljeno.

lp, JS
answered Apr 17, 2017 by janko.slavic (80,790 points)
...