• Register

Zakaj sympy noče poračunati enačbe?

+5 votes
122 views

Imam težavo: pri simbolnem računanju mi noče vzeti kapazr iz podatkov in poračunati, da bi dobil rezultat. 

R, c, p_0, T_0, M, h, kapazr =sp.symbols('R c p_0 T_0 M h \kappa_z')

podatki = {' 'h': 11000,  'kapaz': 1.4, 'kapai':1.333,  'R':287}

 

T_h = sp.Eq(288.16 - 0.0065 * h - T_0)

res = sp.solve(T_h, T_0)[0]

c1 = sp.solve(sp.Eq(-c + (kapazr * R * res) ** 0.5), c)[0]

res4 = c1.subs(podatki)

res4

>>>14.7193749867309287 *sqrt(287)*κz

To mi pyton vrže ven, želel bi pa številčni rezultat, je težava morda v grških črkah?

asked Apr 16, 2017 by DenisTKirbiš (2,250 points)

2 Answers

+1 vote
 
Best answer
Grške simbole sem menjal za črke in sedaj deluje.

R, c, p_0, T_0, M, h, k_z =sp.symbols('R c p_0 T_0 M h k_z')

podatki = {' 'h': 11000,  'kapaz': 1.4, 'kapai':1.333,  'R':287}

 

T_h = sp.Eq(288.16 - 0.0065 * h - T_0)

res = sp.solve(T_h, T_0)[0]

c1 = sp.solve(sp.Eq(-c + (k_z * R * res) ** 0.5), c)[0]
answered Apr 18, 2017 by DenisTKirbiš (2,250 points)
selected Apr 18, 2017 by janko.slavic
PS: dela tudi z grškimi črkami, samo je treba pravilno uporabiti subs
0 votes
Mogoče zato ker ste definirali "kapazr" in ne "kapaz"?
answered Apr 17, 2017 by janko.slavic (74,820 points)
Sem popravil, vendar je rezultat še vedno enak.
Pozdravljeni!

Potem je samo še ena možnost. Katera? Premislite in odgovorite ter pridobite točke za pravilen odgovor.
Zato sprašujem, ker ne vem oz. ne najdem napake.
Pozdravljeni! Namesto kapaz in v tekstovni obliki \kappa_z uporabite za začetek kar "k" (v na levi in desni)...
Hvala za nasvet!
Denis, dajte prosim objavit kaj ste ugotovili (ali pa kdo drugi), da lahko pridobite točke!
...