• Register

Še eno vprašanje za razmislek na temo aproksimacije.

+8 votes
127 views
Pojasnite in na preprostem primeru pokažite, zakaj pri iskanju koeficientov aproksimacijskega polinoma ne moremo enolično rešiti dobljenega sistema linearnih enačb. Razložite, zakaj pride v poštev uporaba psevdoinverza.
asked Apr 11, 2017 by dgorjup (61,050 points)

Please log in or register to answer this question.

...