• Register

Nerazumljivo vprašanje, določitev položaja na y osi

+8 votes
205 views

Imam sledeče navodilo:

Ne razumem, kaj moram sploh podati kot odgovor? Je treba definirati y prav tako kot x, ker, kot razumem vprašanje, je treba to narediti identično kot sem definiral x, vendar potem dobim navadno linearno funkcijo iz točk na grafu, kar pa verjetno ni prav.

Hvala za vsako pomoč!

asked Apr 6, 2017 by Tadej5 (520 points)

1 Answer

+1 vote

Vrednosti na x osi (x_rez) ste že določili pri prejšnjem vprašanju. Z interpolacijo je sedaj treba določiti še pripadajoče vrednosti na y-osi, y_rez - točno tako, kot piše v navodilu.

answered Apr 6, 2017 by dgorjup (74,760 points)
...