• Register

Nerazumljivo navodilo, kaj je x, kaj je y

+9 votes
335 views

Izberite stolpec indeksa s rezane slike iz prejšnjega vprašanja ter dobljene podatke obravnavajte kot vrednosti y v interpolaciji.
Določite še spremljajoče vrednosti x, kot indekse vrstic reza. Kot rezultat podajte terko, ki vsebuje numerično polje x in numerično polje y (podajte: (x,y)).

 

Ne razumem točno, ali je mišleno:

- da so x vrednosti, oštevilčenje vrstic v stolpcu reza.

- ali da so to vrednosti v vrstici s

 

Lp

Hvala za odgovor

asked Apr 5, 2017 by sedej11 (1,270 points)
edited Apr 5, 2017 by janko.slavic

1 Answer

+1 vote

Pozdravljeni Gašper!

Kopiram navodilo iz vašega vprašanja:
...iz prejšnjega vprašanja... obravnavajte kot vrednosti y v interpolaciji... 
...x, kot indekse vrstic reza.

y je torej (zaloga) vrednosti, x predstavlja definicijsko območje. Navodilo je res težje razumeti, zato pa dobite točke, če pravilno ugotovite kaj je x in kaj y.

answered Apr 5, 2017 by janko.slavic (81,340 points)
...