• Register

Lokacija in shranjevanje modulov, datotek

+2 votes
214 views
Kje so shranjeni moduli, ki so že dosegljivi v sklopu samega programa (126 iz predavanj)?

Kam shranjujemo module, ki jih naknadno namestimo?

Ali lahko datoteko (datoteka.txt), ki jo ustvarimo v pythonu (mode ='w') shranimo poljubno kam na računalnik?
asked Oct 19, 2015 by Gašper (670 points)
retagged Oct 19, 2015 by blaz

1 Answer

+4 votes
 
Best answer
Privzeto so moduli shranjeni v:

C:\Anaconda3\Lib\site-packages

Pot (ang. path) do modulov lahko najdeš tudi z modulom sys:

    import sys

    sys.path

Meni nazaj vrne:

['',
 'C:\\Anaconda3\\python34.zip',
 'C:\\Anaconda3\\DLLs',
 'C:\\Anaconda3\\lib',
 'C:\\Anaconda3',
 'c:\\anaconda3\\lib\\site-packages\\sphinx-1.3.1-py3.4.egg',
 'c:\\anaconda3\\lib\\site-packages\\setuptools-18.3.2-py3.4.egg',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\cryptography-0.9.1-py3.4-win-amd64.egg',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\win32',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\win32\\lib',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\Pythonwin',
 'C:\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\IPython\\extensions',
 'C:\\Users\\blaz\\.ipython']

Torej python tu privzeto išče vse module. Poleg tega ti python išče tudi module v mapi v kateri se nahajaš (običajno tja shraniš svoj modul in ga kličeš, npr.: import moj_modul). Če pa imaš modul shranjen v poljubni mapi na sistemu, lahko to mapo dodaš v path. Torej narediš sledeče:

    sys.path.append('C:\\pot\\do\\moje\\mape\\z\\modulom')

Kar se tiče shranjevanja mape na poljubno lokacijo na računalniku, ni noben problem, enostavno definiraš absolutno pot:

    open('C:/abosulutna/pot/datoteka.txt' mode='w')

Mapa v katero želiš shranjevati datoteke pa mora seveda obstajati.

answered Oct 19, 2015 by blaz (41,550 points)
selected Oct 19, 2015 by janko.slavic
Če se lahko navežem na ta komentar...  Na računalniku nisem ustvaril posebne mape za shranjevanje Python projektov. Ko želim odpreti modul s prejšnjega predavanja (prvi_modul) mi pod ukazom (rom moduli import prvi_modul) vrže error. Torej recimo za modul, ki je shranjen tukaj C:\Users\Janez\PycharmProjects\pypinm\moduli vnesem pot s pomočjo zgoraj opisane funkcije in potem bi mi Python z ukazom from moduli import prvi_modul moral odpreti željeni modul?
ja, moralo bi delat
Žal ne deluje. Bom pogledal še malo po youtubeu.
...