• Register

Ekvivalent množenja matrik/vektorjev

+14 votes
210 views

Pozdravljeni!

Zanima me sledeče. Za izračun produkta dveh skalarjev, lahko uporabim znak ' * ', ko pa želim dobiti produkt dveh matrik (torej matriko kot rezultat) pa z uborabo znaka ' * ' ne pridem do pravilne rešitve. 

Pripenjam kodo:

    A = np.array(( (1,0), (0,1) ))
    B = np.array(( (5,4), (3,2) ))

    c1 = A*B

    rezultat je:    array([ [5, 0], [0, 2] ])
kar ni pravilen rezultat za množenje matrik.

Torej zanima me, ali obstaja kakšna numpy metoda, s katero bi lahko dobil pravilen rezultat, torej matriko:

     [5, 4,
      3, 2]

Najlepša hvala!

asked Mar 28, 2017 by aljazjelen (11,170 points)

1 Answer

+9 votes
V numerični poljih matematične operacije delujejo na nivoju posameznega elementa, zato tudi tak rezultat. Poskusi reševati z uporabo funkcije np.dot(), ki kot argumenta sprejme numerični polji in vrne skalarni produkt.
answered Mar 28, 2017 by vrecek96 (8,140 points)
...