• Register

SLE naloga, ne-enolično določena matrika

+22 votes
338 views
Spoštovani!

Pri tekoči domači nalogi imam vprašanje, ki od mene zahteva matriko koeficientov, poda pa tudi pogoj, da morajo  zaradi enoličnosti biti na diagonali koeficienti [1 0 0]. Zdi se mi, da matrika kljub temu ni enolično določena, saj lahko nad 2. in 3. vrstico/enačbo izvajamo operacije, ki ohranjajo pravilen rezultat, členi na diagonali pa prav tako ostanejo nespremenjeni (naprimer množenje z -1). Matrika koeficientov se seveda pri tem spremeni.

Zanima me, če vprašanje zahteva točno določeno matriko koeficientov, ali sprejme nabor različnih možnosti?

Lep pozdrav, Klemen
asked Mar 23, 2017 by Kubelj Klemen (770 points)

2 Answers

+9 votes
 
Best answer
Pozdravljeni Klemen!

Delno imate prav; diagonala dobro definira predznake sistema in zato smo z definiranjem diagonale hoteli preprečiti več možnih rešitev. Pri konkretni nalogi je problem je v tem, da se dvakrat pojavi vrednost 0 in to pomeni, da lahko vrstni red neznank spremenite. V kolikor bi kdo zaradi te pomanjkljivosti bil prikrajšan, naj prosim to po vajah ali na govorilnih urah sporoči asistentu in bomo uredili naknadno.

lp,JS
answered Mar 26, 2017 by janko.slavic (78,780 points)
+4 votes
Svojo nalogo sem poskušal napisati tako, da je bila matrika koeficientov zapisana s pogoji. Zaradi teh pogojev ni bilo možno več enačbe tako obrniti, oziroma množiti, da bi imel lahko vrednost -1. To se pravi, lahko rečemo da je res rešitev enolična.

Lep pozdrav
answered Mar 23, 2017 by UO6552 (1,000 points)
...