• Register

Izvajanje funkcij

+4 votes
357 views
import math

def volumen_stožca(r=2, v=3):
    rezultat = 1/3 * 3,14 * r**2 * v
    print('Volumen stožca je:', rezultat)

In potem stisnem shift+enter, da bi mi vrglo rezultat, pa kr nič.

Ne vidim kje bi bila težava.
asked Oct 18, 2015 by kim (440 points)
edited Oct 19, 2015 by blaz

3 Answers

+5 votes
 
Best answer
Potrebno je šeenkrat vprašati po funkciji:

def volumen_stožca(r=2, v=3):
    rezultat = 1/3 * 3.14 * r**2 * v
    print('Volumen stožca je:', rezultat)

volumen_stožca(2, 3)

Mimogrede, če uporabiš import math, lahko namesto 3,14 pišeš math.pi in potem ti vrne pravilen rezultat.
answered Oct 18, 2015 by JanP (1,050 points)
selected Oct 19, 2015 by blaz
+2 votes

Rad bi opozoril na napako pri pisanju, tvoja funkcija vrne rezultat v obliki terke: (1.0, 168). Število 3.14 mora biti zapisano s piko in ne z vejico

answered Oct 18, 2015 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
0 votes
import math

def main():
    r = float(input('Vpiši radij krogle: '))
    v = r ** 3 * math.pi * 4 / 3  
    print('Radij krogle je:' (v))

main()

Tukej bi tudi prosila malo pomoči.
answered Oct 19, 2015 by kim (440 points)
manjka vejica,
print('Radij krogle je:', (v))
...